สารสนเทศ

 
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
34.204.193.85
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 17
34.204.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
216.244.xx.xxx

  ทั้งหมด: 17
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ

หมวด : กิจกรรม
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฮิต     กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ฮิต     กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน  จำนวน 4 รูป ฮิต    

 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร... (อ่าน 27 ครั้ง) ฮิต
โดย : นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทำ (20 มี.ค. 2563)อบรม อปพร.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันท้องถิ่นไทย (อ่าน 20 ครั้ง) ฮิต
โดย : นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทำ (18 มี.ค. 2563)วันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสรสีเกษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย... (อ่าน 25 ครั้ง) ฮิต
โดย : นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทำ (10 มี.ค. 2563)จ่ายเบี้ยยังชีพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การป้องกัน โรค COVID -1... (อ่าน 23 ครั้ง) ฮิต
โดย : นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทำ (09 มี.ค. 2563)การป้องกันตนเอง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประ... (อ่าน 34 ครั้ง) ฮิต
โดย : นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทำ (28 ก.พ. 2563)โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดื... (อ่าน 38 ครั้ง) ฮิต
โดย : นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทำ (28 ก.พ. 2563)ธนาคารขยะเทศบาลตำบลโคกจาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  (อ่าน 63 ครั้ง) ฮิต
โดย : นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทำ (14 ม.ค. 2563)กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีเปิด โดยมีนายวันทา ศรียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬายุวชน ประจำป... (อ่าน 83 ครั้ง) ฮิต
โดย : นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทำ (20 ธ.ค. 2562)โครงการกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬายุวชน ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน  (อ่าน 102 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทำ (30 ต.ค. 2562)กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน
30 ต.ค. 2562
 โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬายุวชน ประจำปีงบประมาณ 2563
20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14 ม.ค. 2563
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ. 2563
 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28 ก.พ. 2563
ทั้งหมด