สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.232.129.123
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 28
3.232.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xx
185.191.xxx.xx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 28
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประ... อ่าน 156 ครั้ง     กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดื... อ่าน 139 ครั้ง     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  อ่าน 184 ครั้ง     กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน  4 รูป อ่าน 242 ครั้ง    

หน้าแรก กิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร... อ่าน 179 ครั้ง179020 มี.ค. 2563
 วันท้องถิ่นไทย อ่าน 168 ครั้ง168018 มี.ค. 2563
 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย... อ่าน 162 ครั้ง162010 มี.ค. 2563
 โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การป้องกัน โรค COVID -1... อ่าน 169 ครั้ง169009 มี.ค. 2563
 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประ... อ่าน 156 ครั้ง156028 ก.พ. 2563
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดื... อ่าน 139 ครั้ง139028 ก.พ. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  อ่าน 184 ครั้ง184014 ม.ค. 2563
 โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬายุวชน ประจำป... อ่าน 192 ครั้ง192020 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน  4 รูป อ่าน 242 ครั้ง242030 ต.ค. 2562

ข่าวยอดนิยม
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน  4 รูป อ่าน 242 ครั้ง30 ต.ค. 2562
 โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬายุวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่าน 192 ครั้ง20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  อ่าน 184 ครั้ง14 ม.ค. 2563
 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อ่าน 179 ครั้ง20 มี.ค. 2563
 โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การป้องกัน โรค COVID -19 อ่าน 169 ครั้ง09 มี.ค. 2563
 วันท้องถิ่นไทย อ่าน 168 ครั้ง18 มี.ค. 2563
 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลโคกจาน ปร... อ่าน 162 ครั้ง10 มี.ค. 2563
 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่าน 156 ครั้ง28 ก.พ. 2563
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 อ่าน 139 ครั้ง28 ก.พ. 2563