สารสนเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.231.167.166
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 27
3.231.xxx.xxx
185.191.xxx.xx
185.191.xxx.xx
54.36.xxx.xxx
185.191.xxx.x

  ทั้งหมด: 27
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประ... อ่าน 82 ครั้ง     กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดื... อ่าน 78 ครั้ง     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  อ่าน 110 ครั้ง     กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน  4 รูป อ่าน 160 ครั้ง    

หน้าแรก กิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร... อ่าน 91 ครั้ง91020 มี.ค. 2563
 วันท้องถิ่นไทย อ่าน 85 ครั้ง85018 มี.ค. 2563
 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย... อ่าน 83 ครั้ง83010 มี.ค. 2563
 โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การป้องกัน โรค COVID -1... อ่าน 84 ครั้ง84009 มี.ค. 2563
 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประ... อ่าน 82 ครั้ง82028 ก.พ. 2563
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดื... อ่าน 78 ครั้ง78028 ก.พ. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  อ่าน 110 ครั้ง110014 ม.ค. 2563
 โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬายุวชน ประจำป... อ่าน 134 ครั้ง134020 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน  4 รูป อ่าน 160 ครั้ง160030 ต.ค. 2562

ข่าวยอดนิยม
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน  4 รูป อ่าน 160 ครั้ง30 ต.ค. 2562
 โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬายุวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่าน 134 ครั้ง20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  อ่าน 110 ครั้ง14 ม.ค. 2563
 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อ่าน 91 ครั้ง20 มี.ค. 2563
 วันท้องถิ่นไทย อ่าน 85 ครั้ง18 มี.ค. 2563
 โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การป้องกัน โรค COVID -19 อ่าน 84 ครั้ง09 มี.ค. 2563
 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลโคกจาน ปร... อ่าน 83 ครั้ง10 มี.ค. 2563
 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่าน 82 ครั้ง28 ก.พ. 2563
 กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 อ่าน 78 ครั้ง28 ก.พ. 2563