สารสนเทศ

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
35.171.183.163
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 10
35.171.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
192.200.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 10
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

facebook page
โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกจาน

 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ    ได้กำหนด แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตไว้ใน โครงการ มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนิยมยาตรา ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ” ดังนี้

1.      ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่

2.      แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

3.      กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และพัฒนา ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

4.      แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน

30 วัน

 

 

********************

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-06-24 (31 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]