สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.205.144
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 18
3.237.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.x
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 18
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กร
เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้
และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติราชการในความรับผิดของตน
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกคน
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ เทศบาลจึงได้แบ่งวัฒนธรรมองค์กร ไว้ดังนี้1. การมีเหตุผล
ใฝ่การหาความรู้2. คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก
ตรงต่อเวลา เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น
มีการสร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่4. เคารพกฎ
ระเบียบ กฎหมาย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ อดทน5. มีแผนการทำงานชัดเจน
มุ่งพัฒนาท้องถิ่น สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-06-21 (879 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]