สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.205.144
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 17
3.237.xxx.xxx
5.165.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
185.191.xxx.xx
185.191.xxx.xx

  ทั้งหมด: 17
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 พันธกิจ
พันธ์กิจ (MISSION) เทศบาลตำบลโคกจาน ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา  ดังนี้


๑.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก


๒.  จัดให้มีการทำเกษตรอินทรีย์


๓.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน


๔.   กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย


๕.   จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว


๖.   ส่งเสริมการศึกษาและจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชน


๗.   ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุภาพดี


๘.   จัดให้มีการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลโคกจาน


สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (1212 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]