สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.205.144
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 19
3.237.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 19
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  (VISION)  เทศบาลตำบลโคกจาน 


“โคกจาน ตำบลน่าอยู่ อู่ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (964 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]