สารสนเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
18.212.90.230
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 5
18.212.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 5
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

facebook page
โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
เทศบาลตำบลโคกจาน: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน เทศบาลตำบลโคกจาน:


· แผนพัฒนา 4 ปี
· เทศบัญญัติ
· อำนาจหน้าที่เทศบาล
· ร้องเรียน/ร้องทุกข์
· กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
· แผนดำเนินงานประจำปี
· รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
· รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
· มาตรฐานการปฏิบัติงาน
· มาตรฐานการให้บริการ
· สถิติการให้บริการ
· แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· กิจกรรมดำเนินการเพื่อการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
· รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
· รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[ ย้อนกลับ ]